Taalbeleid Campus O3

Campus O3 is dé centrale plek voor gezinnen en wenst via zijn aanbod en dienstverlening maximale welzijns-, gezondheids- en ontwikkelingswinsten te realiseren voor alle kinderen in Genk.

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening en ondersteuning te realiseren wil Campus O3 positief, uitnodigend, respectvol én laagdrempelig zijn. Om dit doel te bereiken is aandacht voor taal in al zijn facetten en een onderbouwd taalbeleid een cruciaal onderdeel.

Meer weten over ons taalbeleid?

Download de brochure Taalbeleid