Beleidsnota Partnerschap

Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om een betere kwaliteit van dienstverlening uit te bouwen. Ontdek onze visie over, beleid rond en mogelijkheden tot samenwerken in Campus O3 -Huizen van het Kind- Genk.