Over Campus O3

Wat is Campus O3?

Het is de centrale ontmoetings-, informatie- en ondersteuningsplek voor (aanstaande) ouders, vanaf kinderwens tot en met 24 jaar oud. Hier vind je alles wat met gezond opvoeden en opgroeien te maken heeft onder 1 dak. 

Je vindt er een antwoord op elke mogelijke vraag over je gezin. Zoek je informatie over kraamzorg, kinderopvang, kinderrechten, opvoeding, ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, schoolkeuze, studiebegeleiding, ouderschap, echtscheiding, ...? De onthaalmedewerkers zoeken het samen met jou uit en verwijzen je door naar het meest passende aanbod. Dat kan zowel hier binnenshuis zijn als bij een van de vele partners.

In de infotheek vind je boeken en folders over thema's zoals zindelijkheid, straffen en belonen, faalangst, veilig op internet, puberteit, echtscheiding, ... Verschillende folders en brochures krijg je gratis mee naar huis. Boeken kunnen ter plaatse worden ingekeken. 

In de spel- en ontmoetingsruimtes kan je wekelijks samen met je baby en/of peuter komen spelen, even op adem komen en een praatje maken met andere ouders. Een kopje koffie of thee staan voor je klaar! 

Je kan hier eveneens gratis terecht voor één of meerdere adviesgesprekken met een ervaren opvoedingsconsulent. Samen wordt er gezocht naar een passend antwoord op je vragen of problemen. Deze gesprekken kunnen overdag of 's avonds doorgaan, meestal op afspraak.

In het Consultatiebureau wordt de gezonde ontwikkeling van je baby of peuter nauwkeurig opgevolgd. Je krijgt er advies over de verzorging, voeding en opvoeding van je kindje. De nodige onderzoeken en vaccinaties horen daarbij. 

Er worden verschillende boeiende infoavonden georganiseerd. Ervaren sprekers vertellen je graag meer over thema's zoals pril ouderschap, het belang van communicatie in de opvoeding, de voordelen van positief opvoeden, het omgaan met pubers, echtscheiding, ADHD, gezonde voeding en eetpatronen en nog heel veel andere onderwerpen die te maken hebben met de gezonde ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren.

Niet enkel informatieve thema's komen aan bod. Ook interactieve workshops staan op het programma. Zo kan je hier meedoen aan allerhande activiteiten zoals babymassage, voorleestheater, muzikale workshops, kookworkshops, ...

Tot slot biedt Campus O3 de mogelijkheid om als vrijwilliger mee aan de slag te gaan in dit bruisende Huis van het Kind.

(Lees meer over ons onder het promofilmpje)

Missie en visie

Campus O3 -de Genkse versie van het Huis van het Kind- promoot en stimuleert daarom een positief opvoed- en opgroeiklimaat voor ouders en jeugdigen in onze stad. Wat C-mine betekent op vlak van cultuur, wil Campus O3 betekenen op vlak van welzijn en welbevinden voor gezinnen: een centrale ontmoetings-, informatie en ondersteuningsplek voor (aanstaande) ouders en opvoedingsverantwoordelijken, vanaf kinderwens tot 24 jaar oud.

Campus O3 is een verzameling van talrijke gezinsondersteunende initiatieven rondom gezond opgroeien en opvoeden. 'Alles onder 1 dak' garandeert gebruiksvriendelijkheid en een optimale samenwerking en afstemming tussen de diensten en hun aanbod. 

Het wil een 'open huis' zijn voor gezinnen waar ontmoeting centraal staat, zowel toevallige als georganiseerde ontmoetingen. Het wil een warm onthaal realiseren voor zoveel mogelijk gezinnen in alle variatie en diversiteit. Leren omgaan met verschil is een permanente uitdaging.

Campus O3 wil een betekenisvolle bijdrage leveren opdat jongeren gezond, veilig, gelukkig en getalenteerd kunnen opgroeien tot jongvolwassenen. Het wil hiervoor ouders/opvoedingsverantwoordelijken de gepaste informatie en ondersteuning aanbieden bij hun vragen, bezorgdheden of problemen. Mensen uitdagen en in staat stellen zelf met oplossingen te komen, is onze leidraad. In geval van risico's of problemen heeft Campus O3 de ambitie deze vroegtijdig te detecteren en samen met de betrokkenen te zorgen voor een effectieve aanpak, begeleiding of oplossing.

Iedereen die kinderen opvoedt, of dat nu als biologische, plus-, pleeg-, adoptie- of grootouder is; als leerkracht, beroepsopvoeder, muziek- of sportinstructeur; of gewoon als verantwoordelijke burger in een warme gemeenschap: iedereen heeft wel eens vragen, twijfels, bezorgdheden en soms problemen als het gaat over de gezonde ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Dat is heel normaal en hoort bij het proces.

Indien nodig wordt er doorverwezen of gepaste hulp ingeschakeld. De beleving en feedback van de bezoekers over de dienstverlening en de kwaliteit van de geboden hulp en activiteiten zijn hierbij richtinggevend. 

Allemaal opvoeders -"it takes a whole village to raise a child": de pedagogische 'civil society' staat permanent op de voorgrond. Campus O3 wil veel werk verzetten in samenwerking met burgers en vrijwilligers. De bereidheid van mensen om verantwoordelijkheid te delen rond het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren, kunnen we enkel aanmoedigen. Campus O3 hanteert hiervoor een dynamisch vrijwilligersbeleid. Momenteel zijn er ruim 60 vrijwilligers aan de slag in de verschillende vestigingen van Campus O3.

Naamgeving

Campus O3 werd in januari 2015 boven het doopvont gehouden. Zoals bij elke geboorte moest er ook een naam worden gevonden. In het voorjaar 2014 schreven we daarom een wedstrijd uit, zoals dat ook ooit voor C-mine is gebeurd. De winnende inzending kwam van een 26-jarige Genkenaar en luidde dus 'Campus O3

Achter deze naam schuilt heel wat betekenis: 

Campus: een campus is een open, warme plek. Iedereen is er welkom en kan vrijuit in- en uitlopen. Je komt er samen, deelt ervaringen, ontmoet, leert,... Bovendien is het een plek waar veel kennis verzameld is. Denk maar aan een universiteitscampus, welzijnscampus, ziekenhuiscampus, ...

O3: geschreven als 'O tot de derde', uitgesproken als 'O drie' kent ook heel wat symboliek: 

  • De verschillende 'O's' geven aan waarvoor je terecht kan: Opvoeding, Ondersteuning, Ontwikkeling, Onderwijs, Ontmoeting, Opgroeien, ... 
  • Daarnaast verwijst O3 naar de 3 vestigingen van Campus O3
  • Tot slot is O3 -dus met een licht andere schrijfwijze- het symbool voor het chemisch element Ozon, dat een beschermlaag rondom onze planeet vormt. Zo ook wil Campus O3 een beschermende laag rondom gezinnen zijn. 

Waarom niet gewoon 'Huis van het Kind Genk'?

Omdat we willen benadrukken dat Campus O3 er is voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden, niet enkel de 'kleintjes'. Ook jongeren zijn hier van harte welkom! Uit vrees dat 'Huis van het Kind' te infantiel klinkt, hebben we bewust gekozen voor een eigen, unieke naam.