Pesten aanpakken

De 3 ouderkoepelverenigingen ontwikkelden de brochure 'Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?'

Deze brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die gepest worden, als ouders van kinderen die zelf pesten. In deze brochure vind je informatie over wat je kan doen om pesten te voorkomen en aan te pakken.

Download de brochure