Pedagogische Trajecten (PeTra)

Opvoeden en opgroeien is een echte uitdaging. Soms loopt het wel eens moeilijk op school en thuis. PeTra kan je daarbij helpen!

PeTra is er voor kinderen en jongeren vanaf het 4de leerjaar tot en met de leeftijd van 16 jaar oud die het op sociaal en/of emotioneel vlak moeilijk hebben. De vraag kan heel verschillend zijn. Het kan gaan over kinderen/jongeren die:

  • Makkelijk/vaak ruzie maken
  • Moeilijk afspraken nakomen
  • Wel eens agressief reageren
  • ...

Maar ook voor kinderen/jongeren die:

  • Eerder teruggetrokken zijn
  • Graag wat sterker in hun schoenen willen staan
  • ...

De ouder(s) en de school zijn partner in het traject. Ook met hen wordt er gezocht naar mogelijkheden en eventuele aanpassingen.

Na een aanmelding gaat een medewerker een individueel traject aan van maximum 6 maanden. De nadruk ligt op talenten, het vergroten van de pedagogische en sociale vaardigheden en het doorbreken van de negatieve spiraal.

Dit individueel aanbod wordt meestal gecombineerd met een groepsprogramma. Via avontuurlijke activiteiten, samenwerkingsopdrachten en groepsgesprekken scherpen we de sociale vaardigheden en zelfinzicht aan.

Onkostenvergoeding: 50 euro - 25 euro (Verhoogde Tegemoetkoming)

Aanmelden als ouder? Neem contact op met het CLB van je school. Zij zetten samen met jou de nodige stappen.

Aanmelden als professional?

Download het aanmeldingsformulier voor kinderen in het Lager Onderwijs

Download het aanmeldingsformulier voor jongeren in het Secundair Onderwijs

Meer informatie over PeTra?

T 089 36 79 40

Neem contact op via mail