20 jaar Opvoedingswinkel volgens een oma

"De beslissing sloeg in als een bom"

"De beslissing van onze schoondochter sloeg in als een donderslag bij heldere hemel. Niemand had de scheiding zien aankomen, niet onze zoon, niet wij, niemand van de familie. We zouden zelfs samen nog allemaal op vakantie gaan in het buitenland. De kinderen hadden net het tweede en derde kleuterklasje achter de rug en de oudste zou na de vakantie starten in het eerste leerjaar. En dat verliep heel moeizaam de eerste weken en maanden. We wisten ook niet waar onze schoondochter met de kinderen verbleef. Onze zoon, die werkt als zelfstandige, was een wrak. Wij steunden hem zo goed mogelijk."

"Ik wou ook mijn verdriet kunnen ventileren"

Ik deed een beroep op Marc Janssens, opvoedingsconsulent in Campus O³. Dat was nodig om mijn verdriet eens te kunnen ventileren. Zijn luisterend oor en ondersteuning hielpen en helpen mij nog steeds vooruit. Mijn zoon heeft ondertussen weer contant met de schoondochter en ik raadde hen aan om ook een gesprek te hebben met Marc omwille van de kinderen. Dat gebeurde ook, maar hier kwam geen vervolg.

"Praten over mijn rol als oma helpt"

"Ik hou de communicatielijnen met mijn schoondochter - nu twee jaar later- open omwille van de kinderen. Dat is moeilijk want in die twee jaar is er veel gebeurd. Zij heeft vrij vlug een nieuwe relatie gevonden. Ook daarover kan ik praten met Marc omdat zowel de kinderen als onze zoon het er erg moeilijk mee hebben. De kinderen worden veel bij ons opgevangen omdat de bezoekregeling voor beide partijen nu definitief vastligt. Zondag, maandag en dinsdag tot woensdagmorgen bij mama en de rest van de week bij papa. Omdat ook zij een zelfstandig beroep heeft, gaan de kinderen naar de naschoolse opvang. Vanaf woensdagmiddag vangen wij ze op en maken samen huiswerk en schoolse taken. Ook de andere dagen halen we ze na school op. Er is schoolachterstand maar mijn kleinkinderen zitten nu in het tweede en eerste leerjaar. Er moet regelmaat en structuur zijn, en dat kan je niet van de naschoolse opvang verwachten dat ze daar op toezien zoals dat thuis zou gebeuren. Als oma moet ik ‘ouder zijn’, streng zijn en kan ik niet ten volle oma zijn. Dit zorgt ook voor conflicten tussen mij en mijn partner. Ook hierover heb ik gesprekken met Marc."

"Zijn objectieve kijk is verrijkend"

"De gesprekken zijn erg verhelderend en maken mij duidelijk in welke spreidstand ik soms sta, maar waar ik mij ook bewust van moet zijn. De pijnlijke dingen die de kinderen mij toevertrouwen wegen soms heel zwaar, omdat mijn echtgenoot en mijn zoon de scheiding nog niet verteerd hebben. Boosheid, verdriet en rancune spelen nog steeds sterk. Mijn ex-schoondochter gaat opnieuw trouwen en de kinderen kunnen dit moeilijk verwerken. Marc geeft mij tips hoe ik hiermee kan omgaan met mijn partner, mijn zoon en mijn kleinkinderen. Ik zal in de toekomst nog vaak beroep op hem doen. Hij is mijn steunpunt als ik het bos door de bomen even niet meer zie en klaarheid in mijn gedachten en gevoelens nodig heb. Want als partner, moeder én oma is het soms moeilijk de verschillende ‘rollen’ te blijven zien en de ene rol niet te laten overheersen op de andere. De kijk van een ‘objectieve buitenstaander’ kan heel verrijkend zijn. Ik ben dan ook erg blij met Marc en de Opvoedingswinkel!"

- Een oma uit Genk-