20 jaar Opvoedingswinkel volgens Jo Vandeurzen

Het klinkt nu allemaal zo vanzelfsprekend, maar 20 jaar geleden was de oprichting van de Genkse Opvoedingswinkel écht pionierswerk. (Jonge) gezinnen, kinderen en jongeren ondersteunen in opvoeding en opgroeien werd zeker niet beschouwd als een vanzelfsprekende opdracht voor het lokale bestuur.

De focus lag toen ook vaak eenzijdig op preventie met betrekking tot gezondheid en het voorkomen van ziekte. Mede dankzij de enorme gedrevenheid van de Genkse werkers van het eerste uur, de sterke en niet aflatende ondersteuning vanuit de stad en het OCMW en de goede samenwerking met de onderwijspartners en zorg- en hulpverleners, werd het Genkse initiatief een ongelooflijk succes.

Meteen werd in Genk de basis gelegd van wat later in heel Vlaanderen zou gekend zijn als ‘de Huizen van het Kind’. De overtuiging dat we als samenleving meer moeten inzetten op de waardering en het versterken van ouders en meer aandacht en ondersteuning moeten geven aan het opgroeien van kinderen en jongeren, kreeg een echte, duidelijke lokale vertaling.

Een dikke merci aan iedereen die in al die jaren in de Opvoedingswinkel en in het Genkse Huis van het Kind (Campus O3) voor zovele ouders, kinderen en jongeren een steun, toeverlaat en tochtgenoot zijn geweest!

-Jo Vandeurzen, voormalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin-