Vacature Inloopteam Kom'ma

Gepubliceerd op woensdag 30 oktober 2019 12.02 u.
Word jij onze nieuwe collega bij het Inloopteam Kom'ma?

VZW PAS/Opvoedingswinkel Genk is dringend op zoek naar een geëngageerde medewerker voor Inloopteam Kom'ma.

Diploma op bachelor niveau in een pedagogische, menswetenschappelijke richting, zorg of welzijn.

Situering van een Inloopteam:

Een Inloopteam biedt ambulante, preventieve gezinsondersteuning aan voor (aanstaande) gezinnen met kinderen op verschillende plaatsen in Genk. Kenmerkend voor een Inloopteam is de integrale en laagdrempelige ondersteuning van kwetsbare (aanstaande) gezinnen met kinderen van 0-6 jaar. Vlaanderen en Brussel tellen 15 Inloopteams. Een Inloopteam wordt gesubsidieerd door Kind & Gezin en voldoet aan een aantal functies:

 • Het organiseren van een onthaal- en ontmoetingsfunctie waar ouders elkaar informeel ontmoeten en kinderen plezier maken met leeftijdsgenootjes. Kwetsbare ouders kunnen er terecht om hun verhaal te doen of met vragen over het ouderschap, de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen. De context voorziet steeds een rijke en warme leer- en leefomgeving voor de gezinnen met optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen en kennis over de wereld.
 • In groep samenkomen met andere ouders om ervaringen uit te wisselen of opvoedingsthema's te bespreken. Dit kan op een zeer praktische manier verlopen in de vorm van allerlei leer-en-doe-activiteiten of workshops.
 • Vanuit de laagdrempelige onthaalfunctie en vanuit het groepsaanbod kunnen er vragen of problemen van ouders naar boven komen die een individuele aanpak vragen. Deze individuele ondersteuning is eveneens een opdracht van een Inloopteam en gaat samen met zorgafstemming, begeleide doorverwijzing en bemiddeling.
 • In Genk bestaat er reeds een ruim aanbod gezins- en opvoedingsondersteuning voor ouders. Netwerkontwikkeling, samenwerking en inhoudelijke afstemming met andere partners is een belangrijke voorwaarde om betekenisvol en kwaliteitsvol te werken ten aanzien van deze specifieke doelgroep.
 • Tenslotte heeft het Inloopteam een signaalfunctie naar het beleid.

 

Gevraagd profiel

 • Kennis over gezinsfunctioneren, systeemdenken, mechanismen van kansarmoede en maatschappelijke uitsluiting en de impact hiervan op ontwikkeling, opvoeden en opgroeien.
 • Voeling hebben met baby's, peuters, kleuters en hun ouders.
 • Zelfstandig én in team kunnen functioneren; snel leren en zin voor initiatief.
 • Sterk in alle vormen van communicatie, beslissingen nemen en problemen oplossen.
 • Gedreven, flexibel, open-minded en betrokken.
 • Cultuursensitieve affiniteit en interculturele competenties.
 • Snel inzetbaar op basis van 32 à 38 uren week. 
 • Beschikken over een rijbewijs en eigen wagen.

Aanbod

 • Structurele tewerkstelling in een contract van 80% - 100%.
 • Supportsystemen in de vorm van intervisie, supervisie en teambegeleiding.
 • Medewerker in een dynamische organisatie op een gedeelde multidisciplinaire werkplek.
 • Aangepaste verloning volgens paritair comité 319.01.
 • Samenwerking en integratie met talrijke andere aanbodsvormen die deel uitmaken van de geïntegreerde dienstverlening Campus O3 -Huis van het Kind.

Kandidaatstelling

Stel je kandidaat voor deze job op een excellente, inspirerende manier.

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via info@campuso3.be. Licht in je motivatiebrief beknopt toe waarom Inloopteam Kom'ma het verschil kan maken voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen in Genk.

Je kandidatuur indienen kan tot uiterlijk woensdag 20/11/2019. Als je weerhouden wordt, nemen we contact op om datum en uur af te spreken voor de sollicitatieprocedure. De sollicitatie zal doorgaan in Campus O3 Genk-Centrum, Jaarbeurslaan 19.

Voor verdere inlichtingen kan je contact opnemen via:

T 089 36 79 40

E info@campuso3.be