Vacature Gezondheidspromotor

Gepubliceerd op donderdag 7 november 2019 11.37 u.
Campus O3 -Huis van het Kind- Genk is op zoek naar een deeltijdse (35%) gezondheidspromotor 'healthy lifestyle'.

Campus O3 -Huis van het Kind- is op zoek naar een gezondheidspromotor 'Healthy Lifestyle' in deeltijds dienstverband (35%)

Welzijn en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Preventieve gezondheidszorg is een van de basispijlers van Campus O3 -Huis van het Kind, naast het bijdragen aan welzijn en welbevinden van ouders en kinderen. Er zijn verschillende evoluties bezig op het vlak van gezondheidszorg waaraan de Huizen van het Kind moeten bijdragen. Campus O3 heeft een cruciale opdracht in het behalen van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

Gezinnen ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes

De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zijn in een nieuw actieplan gegoten, dat opgebouwd is aan de hand van verschillende settings. Voor de setting 'gezin' spelen de Huizen van het Kind een belangrijke rol met als doel gezinnen te ondersteunen in het maken van gezonde keuzes. Bijzondere aandacht gaat uit naar het proportioneel universalisme en de aanpak van de gezondheidsongelijkheid. De pre- en perinatale gezondheidszorg vallen hier eveneens onder.

Gezondheidspromotie op de gedeelde werkvloer

Daartoe willen we samen met de expertise van het Instituut Gezond Leven, Logo Limburg, Ligant, Genk Preventief Gezond en met het Campus O3 netwerk een eerste aanzet doen. De aanwezigheid van een deeltijdse gezondheidspromotor kan deze 'healthy lifestyle' concreet handen en voeten geven en organisatiebreed implementeren in de dienstverlening en alle activiteiten, samen met de medewerkers, bezoekers en andere betrokken actoren.

Competenties Gezondheidspromotor

De nieuwe Gezondheidspromotor (GP) moet kennis van zaken hebben en theorie in praktijk kunnen vertalen op een aantrekkelijke en enthousiaste wijze. Hij/zij doet dit best vanuit concrete ervaringen met onze preventieve en curatieve programma's, gaande van gezonde ontbijten op school, healthy lifestyle in alle voor- en vroegschoolse ouder-kind-activiteiten tot en met de ingrediënten van een gezonde levensstijl integreren in de Pedagogische Trajecten (PeTra), de Klas van Socrates en het programma 'Ik heb een Maatje' in de strijd tegen kinderobesitas.

Profiel Gezondheidspromotor

Er zijn geen specifieke diplomavereisten. Wel moet de GP zelf een gezonde levensstijl uitademen, van beweging houden en een sportieve uitstraling hebben. Zij/hij moet vooral op een positieve -manier verbinding kunnen maken met 'kwetsbare' kinderen/jongeren in de leeftijdsgroep jaar, hen procesmatig over de streep halen om meer te bewegen en uit hun comfort te treden met het oog op een gezonde levensstijl. Uiteraard betekent dit dat hij/zij met deze kinderen een proces opzet waarbij ze geleidelijk aan groeien op vlak van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, hen sterker maakt op vlak van doorzetting en zelfdiscipline. De GP is creatief, gedreven, veerkrachtig en 'open-minded'. Zij/hij schrikt er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en op pad te gaan met deze groep. Hij/zij heeft het doorzettingsvermogen om steeds opnieuw met deze obese en vaak sedentaire kinderen (én hun ouders) te zoeken naar werkzame ingrediënten om hen duurzaam op gang en in beweging te krijgen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

De nieuwe GP maakt deel uit van het vaste begeleidingsteam 'Ik heb een Maatje'. Naast de medische invalshoek, de psychopedagogische bril en de diëtiek zal de GP vooral de kaart trekken van de 'fitte' levensstijl, zeg maar de bewegingscoach. De staak bestaat erin om de kinderen die deelnemen aan 'Ik heb een Maatje' te motiveren tot meer lichaamsbeweging, waardoor ze (opnieuw) plezier krijgen in sport, sportieve activiteiten en uitdagingen.

Interesse?

Neem snel contact met ons op en bezorg je CV en motivatie via info@campuso3.be. Voor meer informatie over het functieprofiel kan je contact opnemen met de huidige GP Chris Helsen (0474 58 03 47) of algemeen coördinator Hilde Haerden (0475 78 79 91).

Deze deeltijdse functie (35%) is financieel mogelijk via Sociale Maribel toegekend aan VZW PAS/Opvoedingswinkel Genk.