Vacature adjunct directeur teamleider

VZW PAS - Opvoedingswinkel Genk is op zoek naar een adjunct-directeur/teamleider in 75% dienstverband, contract van onbepaalde duur.

Missie en visie

Je functioneert binnen de missie en visie van VZW PAS, beter bekend als 'de Opvoedingswinkel Genk'.

Binnen VZW PAS kijken we naar opvoeding als een proces tussen ouders, kinderen en de omgeving dat zich grotendeels zelf regelt: ouders weten intuïtief goed om te gaan met hun kinderen. Ze groeien in hun rol als opvoeder en vertonen meestal de juiste aanpak in verschillende opvoedingssituaties. Dit heeft niet alleen te maken met de natuurlijke kwaliteiten die men heeft als opvoeder, maar ook met het feit dat kinderen hun ouders als het ware uitdagen om hun aanpak af te stemmen op wat zij op dat moment nodig hebben. 

Factoren zoals stress, een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis, een scheiding, een verhuis, een temperamentvol karakter, ... kan dit evenwicht in de opvoeding plots helemaal uit balans halen.

De Opvoedingswinkel als helpdesk bij deze dagelijkse opvoedingspraktijk is gericht op álle (aanstaande) ouders en kinderen met als uitgangspunt: het kind en de ouder(s) centraal.

Opvoedingsondersteuning erkent de pedagogische verantwoordelijkheid van ouders én de samenleving en vindt zijn legitimatie in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (art. 18).

VZW PAS versterkt de veerkracht en groeikansen van kinderen in Genk en omgeving door de ouders en opvoedingsverantwoordelijken te ondersteunen in het vormen van een warme en sterke opvoedingsomgeving en doet dat op duurzame manier.

Daartoe zet VZW PAS in op vijf doelen:

 • Gericht prikkelen in functie van een rijke, warme en sterke omgeving;
 • Voorkomen van destructieve opvoedingsprocessen;
 • Ouders en opvoedingsverantwoordelijken coachen, opvolgen en actief vasthouden opdat de draad weer kan opgepakt worden waar het fout dreigt te lopen;
 • Netwerken als manier om partners bij deze opdrachten te betrekken, zowel op het micro-, meso- als het macroniveau als levende en lerende netwerken;
 • Creëren en innoveren van opvoedingsondersteuningsinitiatieven met duurzame producten als eindresultaat.

Resultaten

 • Er is een helder kader dat de dagelijkse werking stuurt omtrent de kwaliteit van het aanbod en de gestelde doelen en verwachtingen.
 • Het aanbod van VZW PAS is innovatief en duurzaam.
 • Teamleden weten wat hun rol en opdracht is en voor elk teamlid is er een dynamisch, persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Er heerst een constructieve en creatieve teamcultuur die flexibiliteit en permanente innovatie mogelijk maakt.
 • De doelstellingen van Campus O³ -Huis van het Kind- en die van VZW PAS - Opvoedingswinkel zijn met elkaar in overeenstemming en krijgen samen vorm.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Je werkt onder de aansturing van de directeur van VZW PAS en vervangt deze waar nodig.
 • Je hebt de pedagogische (klinische) beslissingsbevoegdheid in afstemming met de directeur, die de eindverantwoordelijkheid heeft.
 • Je stimuleert proactief een werking die antwoorden biedt aan nieuwe uitdagingen van Genkse gezinnen en die verbonden is met het aanbod van relevante partners, onder meer in het kader van Campus O³ -HvhK Genk.
 • Je staat in voor de permanente kwaliteitsbewaking van de werking op vlak van het functioneren van de teamleden, de uitbouw van de verschillende aanbodsvormen en van de onderlinge samenwerking tussen teamleden, clusters en van het geheel van de werking naar buiten.
 • Je bewaakt de inzet van mensen en middelen waarbij je instaat voor een correcte verhouding tussen inzet, beoogd en bereikt resultaat. Je spoort knelpunten in de werking proactief op, voorkomt waar mogelijk, lost op waar je kan en signaleert waar nodig. Je stimuleert de ontwikkeling van aanbod en een verbeterde werking.
 • Je rapporteert tekorten en overlap aan de directeur met het oog op een dynamische organisatie van mensen en middelen in functie van behoeften. Je rapporteert over het functioneren van de teamleden ter voorbereiding van formele evaluaties (contractuele elementen).

Taken

 • Je organiseert een goede inzet en organisatie van mensen en middelen.
 • Je ontwikkelt met het team innoverende activiteiten als antwoord op noden van de omgeving.
 • Je organiseert waar nodig het interne overleg en zorgt voor de rapportage.
 • Je onderhoudt een feedbacksysteem rond het functioneren van de teamleden, rapporteert hierover bij de directeur en volgt dit op.
 • In dit kader organiseer en operationaliseer je het VTO-beleid en volgt dit op in afstemming met de directeur.
 • Je zoekt met de antennecoördinatoren naar onderlinge afstemming waar nodig. Je geeft samen met hen invulling aan de vragen vanuit het niveau van Campus O³, waarbij je het team van VZW PAS weet te mobiliseren.

Plaats binnen de organisatie

 • Je werkt onder aansturing van de directeur van VZW PAS en bouwt samen met de directeur aan de toekomst van VZW PAS en Campus O³.
 • Samen met de leidinggevenden van de partnerorganisaties op de werkvloer, waak je over een goede samenwerking in Campus O³ en ben je deel van het managementteam.
 • Je vertegenwoordigt VZW PAS structureel binnen de stuurgroep Campus O³.
 • Je zit waar nodig het intern aanbodsoverleg (clusteroverleg) voor, hoewel je verantwoordelijkheden kan delegeren.

Competenties, persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden.

 • Je hebt een masterdiploma in een menswetenschappelijke richting met relevante ervaring.
 • Je kan stimuleren, begeesteren, bent relationeel responsief en een situationeel leidinggever. Je weet je aanvaardbaar te maken en autoriteit op te nemen.
 • Je bent stressbestendig, weet inzet te mobiliseren, maar ook af te bakenen en kan met onverwachte ontwikkelingen om.
 • Je kan mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, op hun resultaten en inzet en kan mee zoeken naar oplossingen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.
 • Je hebt zicht op het ontwikkelen van producten, kan (praktische) knelpunten oplossen en acties stimuleren of ondernemen om de werking te verbeteren.
 • Je beheerst het Nederlands uitstekend en kan zowel mondeling als schriftelijk voortreffelijk rapporteren.
 • Je bent punctueel in de opvolging van gemaakte afspraken.
 • Je bent vertrouwd met de principes van financiële opvolging en bedrijfsvoering.

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur in 75% dienstverband.
 • Verloning volgens barema PC 319.01.
 • Je komt terecht in een dynamisch team met een groot hart voor gezinnen.
 • Je deelt de werkvloer met onze partnerorganisaties in een toonaangevend Huis van het Kind.
 • Mogelijkheden tot bijscholing of opleiding ifv noden op de werkvloer (in afstemming met directeur).

Selectieprocedure

Solliciteren kan tot en met zondag 18 februari middels een gemotiveerd schrijven én CV via tom.delbroek@campuso3.be

Weerhouden kandidaten worden in de week van 26 februari gecontacteerd om een selectieproef en -gesprek te plannen. Niet-weerhouden kandidaten worden via email verwittigd.