vacature adjunct-directeur Campus O³

Functieprofiel adjunct-directeur

Missie en visie

Je functioneert binnen de missie en de visie van VZW PAS, de “Opvoedingswinkel”.

Binnen VZW PAS kijken we naar opvoeding als een proces tussen ouders, kinderen en de omgeving dat zich grotendeels zelf regelt: ouders weten intuïtief goed om te gaan met hun kinderen. Ze groeien in hun rol als opvoeder en vertonen meestal de juiste aanpak in verschillende opvoedingssituaties. Dit heeft niet alleen te maken met de natuurlijke kwaliteiten die men heeft als opvoeder, maar ook met het feit dat kinderen hun ouders als het ware uitdagen om hun aanpak af te stemmen op wat zij op dat moment nodig hebben.

Factoren zoals stress, een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis, een scheiding, een verhuis, een temperamentvol karakter kan dit evenwicht in de opvoeding plots helemaal uit balans halen.

De opvoedingswinkel als helpdesk bij deze dagelijkse opvoedingspraktijk is gericht op álle (aanstaande, alleenstaande) ouders en kinderen met als uitgangspunt: het kind en de ouder centraal.

Opvoedingsondersteuning erkent de pedagogische verantwoordelijkheid van ouders én de samenleving en vindt zijn legitimatie in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (art.18).

VZW PAS versterkt de veerkracht en groeikansen van kinderen in Genk en omgeving door de ouders en opvoedingsverantwoordelijke te ondersteunen in het vormen van een warme en sterke opvoedomgeving en doet dat op een duurzame manier.

Daartoe zet VZW PAS in op vijf doelen:

 • Gericht prikkelen in functie van een rijke, warme en sterke omgeving
 • Voorkomen van destructieve opvoedingsprocessen
 • Ouders en opvoedingsverantwoordelijken coachen, opvolgen en actief vasthouden opdat de draad weer kan opgepakt worden waar het fout begint te lopen
 • Netwerken als manier om partners bij deze opdrachten te betrekken, zowel op het micro-, het meso- als het macroniveau als levende en lerende netwerken
 • Creëren en innoveren van opvoedingsondersteuningsinitiatieven met duurzame producten als eindresultaat

Resultaten

 • Er is een helder kader dat de dagelijkse werking stuurt omtrent kwaliteiten van het aanbod en de gestelde doelen en verwachtingen
 • Het aanbod van VZW PAS is innovatief en duurzaam
 • Teamleden weten wat hun rol en opdracht is en voor elk teamlid is er een sturend persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Er heerst een constructieve en creatieve teamcultuur die flexibiliteit en permanente innovatie mogelijk maakt
 • De doelstellingen van Campus O³ en die van VZW PAS zijn met elkaar in overeenstemming en krijgen samen vorm

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Je hebt de pedagogische (klinische) beslissingsverantwoordelijkheid in afstemming met de directeur die de eindverantwoordelijkheid heeft.
 • Je stimuleert proactief een werking die antwoorden biedt aan nieuwe uitdagingen van Genkse gezinnen en die verbonden is met het aanbod van relevante partners, onder meer in het kader van Campus O³
 • Je staat in voor de permanente kwaliteitsbewaking van de werking, zowel op vlak van het functioneren van de teamleden, van de uitbouw van de verschillende aanbodsvormen, van de onderlinge samenwerking tussen teamleden en clusters en van het geheel van de werking naar buiten. Je bent responsief op noden van Campus O³ en noden die van buitenaf komen en weet daartoe de nodige mensen te mobiliseren
 • Je bewaakt de inzet van mensen en middelen waarbij je instaat voor een correcte verhouding tussen inzet en beoogd en bereikt resultaat. Je spoort knelpunten in de werking proactief op, voorkomt waar mogelijk, lost op waar je kan en signaleert waar nodig. Je stimuleert de ontwikkeling van aanbod en een verbeterde werking
 • Je rapporteert tekorten en overlap aan de directeur met het oog op een dynamische organisatie van mensen in middelen in functie van behoeften. Je rapporteert over het functioneren van de teamleden ter voorbereiding van formele evaluaties (contractuele elementen)
 • Waar nodig vervang je de directeur

Taken

 • Je organiseert een goede inzet en organisatie van mensen en middelen
 • Je ontwikkelt met het team innoverende activiteiten in antwoord op noden van de omgeving
 • Je organiseert het interne overleg en de rapportage en zit intern overleg voor
 • Je onderhoudt een feedbacksysteem rond het functioneren van de teamleden, rapporteert hierover bij de directeur en volgt dit op
 • In dit kader organiseer je een VTO-beleid en volgt dit op in afstemming met de directeur
 • Je zoekt met de antennecoördinatoren naar onderlinge afstemming en invulling van vragen vanuit het niveau van Campus O³ waarbij je het team van VZW PAS weet te mobiliseren

Plaats binnen de organisatie

 • Je werkt onder aansturing van de directeur van VZW PAS en bouwt samen met de directeur aan de toekomst van VZW PAS en Campus O³
 • Samen met de leidinggevenden van de partnerorganisaties op de werkvloer van Campus O³ waak je over een goede samenwerking binnen en ontwikkeling van Campus O³ waardoor je vast lid bent van het managementteam
 • Je vertegenwoordigt VZW PAS structureel binnen de stuurgroep van Campus O³
 • Je zit waar nodig het intern aanbodsoverleg (“clusteroverleg”) voor hoewel je verantwoordelijkheden kan delegeren

Dienstverband

Je hebt een voltijdse opdracht van onbepaalde duur.

Competenties, persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden

 • Je bent een master in de menswetenschappen met relevante ervaring
 • Je kan stimuleren, begeesteren, bent relationeel responsief en een situationeel leidinggever. Je weet je aanvaardbaar te maken en autoriteit op te nemen.
 • Je bent stressbestendig, weet inzet te mobiliseren maar ook af te bakenen en kan met onverwachte ontwikkelingen om
 • Je kan mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, op hun resultaten en hun inzet en meezoeken naar oplossingen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen
 • Je hebt zicht op het ontwikkelen van producten, kan (praktische) knelpunten oplossen en acties stimuleren of ondernemen om de werking te verbeteren
 • Je bent goed ter tale, kan zowel mondeling als schriftelijk voortreffelijk rapporteren
 • Je bent punctueel in de opvolging van gemaakte afspraken
 • Je bent vertrouwd met de principes van financiële opvolging en bedrijfsvoering

Verloning

De adjunct directeur wordt verloond volgens barema PC 319.01

Solliciteren

Stuur je kandidatuur met CV en motivatie naar info@campuso3.be tegen uiterlijk zondag 31 oktober. Weerhouden kandidaten worden in de loop van november uitgenodigd voor een selectiegesprek.