Privacy

Al onze professionele én vrijwillige medewerkers zijn gebonden aan het gedeeld beroepsgeheim.

Dat wil zeggen dat geen enkele medewerker zomaar persoonlijke informatie van jou aan anderen bekend mag maken. Als je bij ons een gesprek voert, dan is discretie gegarandeerd! Een uitzondering op die regel is wanneer er een noodtoestand dreigt en het welzijn van kind en/of ouder(s) in gevaar is. Ook in dit zeer uitzonderlijke geval, zullen we er alles aan doen om in samenspraak met de betrokkenen een gepaste oplossing te vinden.

We beschikken over afgesloten spreekkamers. Op die manier ben je er zeker van dat het gesprek tussen jou en de consulent blijft. Het biedt ook enige rust, zodat je ongestoord jouw verhaal kwijt kan.

Voor de noodzakelijke dossiervorming en rapportage naar subsidieverstrekkers, moeten wij cijfergegevens en in bepaalde gevallen persoonsgegevens bijhouden. Deze zullen NOOIT gedeeld worden met derden zonder expliciete, voorafgaandelijke toestemming. Cijferrapporten voor subsidieverstrekkers worden ALTIJD ANONIEM verwerkt en doorgegeven. Je zal er dus nooit een naam (of ander persoonlijk gegeven) in terugvinden. 

Meer over het privacybeleid en GDPR