Preteaching

Preteaching? Dat is een moeilijke evenwichtsoefening! We geven je tips en info om het proces in goede banen te leiden (zie onder de video). Je kan ook steeds bij ons terecht voor meer info en/of advies. Aarzel niet ons te contacteren bij verdere vragen.

Preteaching in 5 tips

De scholen zijn gestart met 'preteaching'. En dat zal zeker voor een tijdje en/of een aantal leeftijdsgroepen zo blijven. Preteaching is een begrip dat zoveel betekent als 'vooraf leren'. Kinderen krijgen vanuit de school nieuwe leerstof met opdrachten en taken die zij zelfstandig kunnen maken.

Je zou het kunnen vergelijken met een boer die zijn grond voorbereidt om te zaaien. Leerkrachten geven de leerlingen nieuwe voeding zodat zij blijven groeien. Wanneer de scholen terug open gaan, zal deze leerstof overlopen en herhaald worden zodat elke kind met dezelfde leerstof begint. We geven je graag 5 tips om jouw rol als ouder te verduidelijken.

 

Tip 1: Blijf ouder en word geen leerkracht in huis!

Ondersteun je kind bij hun schoolwerk, neem niet over.

Je kan je kind ondersteunen door:

Een goede werkomgeving te creëren:

 • Een lege/opgeruimde bureau of keukentafel zorgt voor minder afleiding.
 • Stilte/rust in huis door het uitzetten van televisie of radio en dat kleinere broertje of zusje even met dat 'stille' speelgoed te laten spelen.
 • Voorzie water en fruit of een andere gezonde snack tussendoor.

Samen een stappenplan voor het schoolwerk en eventuele klusjes in huis te maken.

Naast een stappenplan voor het schoolwerk, ook een plezierplan voor na het schoolwerk op te stellen.

Af te spreken wat je kind alleen kan doen en in de buurt te blijven terwijl hij/zij de taken uitvoert.

Te stimuleren en motiveren om verder te zetten.

Samen de verbetersleutel te overlopen, zonder rode pen in de hand. Noteer alle onduidelijkheden om nadien uitleg te vragen aan de leerkracht.

Je kinderen te helpen bewegen en ontspannen (cfr plezierplan).

 

Tip 2: Wees mild voor jezelf, maar ook voor je kind(eren)

Ouder zijn ≠ van alles op de hoogte moeten zijn.

Verzamel alle vragen en moeilijkheden om die met de leerkracht(en) te bespreken. Probeer niet alles zelf uit te leggen, want de leerkracht heeft andere manieren om je kind dingen aan te leren.

Enkele weetjes:

 • Goed is goed genoeg! Niets moet perfect zijn.
 • Zelfstandig en online werken kost kinderen veel meer moeite en energie dan les volgen in de klas.
 • Niet alle kinderen kunnen zelfstandig werken of zich lang concentreren. Hierbij is 'ken-je-kind' belangrijk. Als ouders kan je soms makkelijker aanvoelen wat haalbaar is voor jouw kind en wat niet.
 • Gedrag zoals boos en verdrietig worden, niet aan een taak willen of kunnen beginnen, snel afgeleid zijn, ... kunnen tekenen zijn dat de opdracht iets te lang duurt of te ingewikkeld is.

Blijf vooral positief! Ook je kinderen zijn aan een evenwichtsoefening bezig en kunnen dat ene complimentje meer gebruiken dan je 'goed bedoelde', maar kritische feedback.

Zie en waardeer de inzet van je kind, hoe groot of klein die op dat moment ook is!

 

Tip 3: Een duidelijke dagindeling kan heel helpend zijn voor het hele gezin!

Ouder zijn is een idee hebben van wat er allemaal op een dag te doen staat.

Probeer zoveel als mogelijk dagelijks eenzelfde dagstructuur aan te houden. Je kan bijvoorbeeld elke dag in de voor- en namiddag een blok schoolwerk inplannen en een blok ontspanning.

Bekijk de schooltaken van de dag en spreek af wat je kind alleen kan en waar hij/zij hulp bij nodig heeft. Zo kan je als ouder ook jouw 'thuiswerk' hierop afstemmen.

Maak een verdeling tussen INspanning en ONTspanning!

 • Plan een leuke pauze met een actief binnen of buiten spel. Bewegen is (zeker voor jonge kinderen) erg belangrijk en brengt rust nadien.
 • Daag je kinderen uit met de 'challenge van de dag'!
 • Speel dat korte gezelschapsspel of doe een '10-minute-workout'!
 • Ook een beloning of verrassing kan heel motiverend werken!

 

Tip 4: Praten, praten en nog eens praten...

Ouder zijn is een luisterend oor zijn voor je kind.

Praat met elkaar en luister naar elkaar... Dat lijkt simpel, maar is het vaak niet!

We zijn moe, vervelen ons en zijn helemaal 'onszelf' bij elkaar, waardoor we onze 'scherpe kantjes' makkelijker laten zien.

Door te praten:

 • Geven we zelfvertrouwen, steun, een luisterend oor en stimuleren we de zelfstandigheid van je kind.
 • Tonen we interesse in hoe het voor de kinderen verloopt en wat ze die dag hebben geleerd.
 • Leer je hoe je kind(eren) de dagindeling ervaren. Dat geeft je de mogelijkheid om een andere structuur af te spreken als dat nodig zou zijn.
 • Sta je open voor de mening en visie van je kind, hoe uitgesproken (of niet) die ook mag zijn.
 • Leer je samen spreken over wat je voelt als ouder en nodig je de kinderen uit hier ook over te spreken. Wat maakt je bang, zenuwachtig, boos, verdrietig, ... maar ook: wat helpt, wat maakt je blij, ...?

 

Tip 5: Maak gebruik van hulplijnen.

Als ouder sta je er niet alleen voor, ook al voelt dat soms wel zo aan.

Noteer op een zichtbare plaats in huis alle telefoonnummer of email-adressen die je nodig kan hebben tijdens de schoolweken:

 • De school
 • De Klasleerkracht
 • Het CLB
 • De Zorgleerkracht
 • De informaticaleerkracht of IT-dienst op school (of elders bv ook familie, kennissen, ...) voor als er technische problemen zijn.

Ga na bij de school wie je kan helpen met het verkrijgen van een laptop of internetverbinding.

Doe beroep op het vragenuurtje van de klas door tijdens de zelfstudie alle vragen of onduidelijkheden op een blad te verzamelen.

Misschien is een buurtwerker, de buren, een familielid ook telefonisch bereikbaar om ondersteuning te geven of een luisterend oor te zijn voor als het je even niet mee zit?

Je kan voor professionele hulp en ondersteuning terecht in onze Opvoedingswinkel! Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie of advies over preteaching, maar zeker ook voor alle andere vragen over de opvoeding of ontwikkeling van je kind(eren)! We zijn elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur. Op donderdag kan je terecht in de 'Opvoedings-Web-Winkel' om te chatten, skypen, whatsappen, ...

T 089 36 79 40

E info@opvoedingswinkel.be

 

Enkele richtlijnen voor:

Kleuteronderwijs

Voor kleuters worden er enkele opdrachten per week aangeboden, zoals tekenen, knutselen, kriebelbeestjestocht, ... De school neemt zelf contact op met ouders om het nodige materiaal te bezorgen.

Spreek tijdens de 'schooluren' zoveel mogelijk Nederlands tegen je kind als er thuis een andere taal wordt gesproken. Misschien kan een broer of zus hier een rol in spelen?

Lager onderwijs

Afhankelijk van het leerjaar worden er lestijden online voorzien. Werkbundels en opdrachten om zelfstandig uit te voeren worden door de school via verschillende kanalen verspreid.

Als het nodig is, kunnen werkboeken op school worden afgehaald. Dit uiteraard in overleg met de school en rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen (social distancing, handhygiëne, eventueel mondmasker).

Secundair onderwijs

Er worden minimaal 2 live lestijden voorzien met individuele opdrachten, aangepast aan de mogelijkheden van de jongeren.

Voor praktijkvakken is het vaak niet vanzelfsprekend om preteaching te organiseren. Het is mogelijk dat er opdrachten worden gegeven aan de hand van filmpjes.

Buitengewoon onderwijs

Hier worden ook opdrachten aan de hand van werkbundels of filmpjes voorzien.

Informeer je goed bij de school van jouw kind!

 

Andere nuttige hulplijnen:

Awel

Luistert naar kinderen en jongeren via telefoon, mail of chat.

www.awel.be

T 102

Jongerenadviescentrum (JAC)

Luistert naar jongeren via telefoon, mail of chat.

www.jac.be

T 011 85 00 05

OverKop Genk

Luistert naar jongeren van 14 tot 25 jaar. Normaal kan je gewoon binnen en buiten lopen, momenteel enkel bereikbaar via telefoon en Facebook Messenger.

T 0472 22 32 40

FB: www.facebook.com/OverKopGenk

CLB

Het CLB van je school kan je helpen met vragen over je studie, leerproblemen, welzijn, ... Bekijk meer info over het CLB of neem contact op via www.clbchat.be

Vragen over hooggespannen conflicten in het gezin:

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorg om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet?

Bel, mail of chat dan met:

www.1712.be

T 1712