Pleegzorg Limburg

Wist je dat er vandaag meer dan 4000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen, jongeren of volwassenen die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.

Wil je zelf je thuis delen en zo kansen geven aan kinderen die het nodig hebben? Er zijn verschillende vormen van Pleegzorg mogelijk. Tijdelijk, langdurig, crisisopvang, ondersteunende pleegzorg, ... hoe dan ook: je thuis delen, verrijkt je leven!

Meer informatie over Pleegzorg? Een infopakket aanvragen? Een infosessie bijwonen? Neem contact op met Pleegzorg Limburg:

T 089 84 07 60

Neem contact op via email

Bezoek de website Pleegzorg Limburg