Overzicht gezinsondersteunende hulp in corona-tijden

Algemene vragen over corona

www.genk.be/coronavirus

www.info-coronavirus.be

T 088 14 689


Ondersteuning voor gezinnen

Vragen over ontwikkeling, opvoeding en ouderschap:

De opvoedingswinkel

T 089 36 79 40

E info@opvoedingswinkel.be

De opvoedingslijn

T 078 15 00 10

Vragen over ontwikkeling en gezondheid bij kinderen 0-3, afspraken in het consultatiebureau, vaccinaties, ...

Kind & Gezin-lijn

T 078 150 100


Vragen over hooggespannen conflicten in het gezin:

1712

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorg om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet?

Bel, mail of chat dan met:

www.1712.be

T 1712

Algemene vragen ivm welzijn en welbevinden..

Tele-Onthaal

Je kan bij tele-onthaal terecht met de meest uiteenlopende vragen. Mensen bellen of chatten vaak over relatieproblemen, ziekte, depressie, eenzaamheid, zelfdoding en allerlei praktische problemen. Je kan bij tele-onthaal terecht met alles waar je je zorgen over maakt. Dit kan 24/24 uur elke dag van de week, dus ook in het weekend.

www.tele-onthaal.be

T 106

Vragen of gedachten rond zelfdoding

Zelfmoord 1813

Zit je met gedachten rond zelfdoding? Of ben je bezorgd om iemand anders? Dan kan je telefonisch of via de chat terecht bij:

www.zelfmoord1813.be

T 1813


Ondersteuning voor jongeren:

OverKop Genk

Luistert naar jongeren van 14 tot 25 jaar. Normaal kan je gewoon binnen en buiten lopen, momenteel enkel bereikbaar via telefoon en Facebook Messenger.

T 0472 22 05 47

E genk@overkop.be

FB: www.facebook.com/OverKopGenk

Awel

Luistert naar kinderen en jongeren via telefoon, mail of chat.

www.awel.be

T 102

Jongerenadviescentrum (JAC)

Luistert naar jongeren via telefoon, mail of chat.

www.jac.be

T 011 85 00 05

Crisismeldpunt -18

Minderjarigen of professionele aanmelders kunnen terecht bij het crisismeldpunt -18 om een crisis te melden. De medewerker van het crisisteam bekijkt samen met jou de situatie en geeft advies. Er wordt gekeken naar welke hulp het meest gepast is voor de situatie. Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden. Ben je als familie, vriend of buur betrokken bij een kind of jongere in een crisissituatie? Dan kan je NIET terecht op dit meldpunt. Je kan wel een hulpverlener contacteren die met jouw toestemming hulp kan vragen via dit meldpunt.

T 089 70 03 70