kosten op school

De uitbetaler van het Groeipakket

De schoolbonus

De schoolbonus is een duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Het bedrag van de schoolbonus hangt af van de leeftijd van het kind en schommelt tussen 21,65 euro per jaar en 64,94 euro per jaar. De schoolbonus wordt automatisch samen met het Groeipakket betaald in augustus.

De schooltoeslag

De schooltoeslag is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met een beperkt inkomen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. De schooltoeslag wordt automatisch toegekend.

 

Afdeling studietoelage van de Vlaamse overheid

Studietoelage voor het hoger onderwijs

Om een studietoelage te krijgen, moet een student aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met de nationaliteit, het inkomen en de gekozen school en opleiding. De studietoelage kan digitaal aangevraagd worden vanaf 2 juni voorafgaand het academiejaar.

Alle info en aanvraag vind je hier

 

Het ziekenfonds

Het ziekenfonds komt tussen bij een aantal kosten zoals bijvoorbeeld bos-, zee- of sneeuwklassen, een behandeling bij de logopedist, de aankoop van een bril, enz. De website van je ziekenfonds geeft een overzicht van de voordelen, terugbetalingen en dienstverlening. Je kan ook rechtstreeks contact met hen opnemen voor meer informatie.

 

De school zelf

Een probleem aankaarten kan ook bij de directeur of de oudervertegenwoordiger in de schoolraad. Studenten in hogescholen of universiteiten kunnen ook bij de sociale dienst van de instelling terecht. Veel scholen staan een individueel betalingsplan toe of werken met een spaarsysteem om de kosten te spreiden. Soms heeft de school een solidariteitsfonds of werkt ze met de 'Robin-Pas', waardoor de schoolkosten verlagen. Informeer over de mogelijkheden bij de school van je kind.

 

Sociaal Huis Portavida - Team Kinderkansen

Naast bovenvermelde tussenkomsten, bestaan er nog verschillende manieren om de schoolkosten te drukken. Het Sociaal Huis Portavida geeft bepaalde tussenkomsten voor activiteiten op school, zoals bosklassen, een schoolreis, zwemlessen, theater, ... en werkt samen met diverse partners zoals Vincentius, Auxilia (voor bijlessen) en Bednet (voor zieke kinderen).

Inwoners van Genk met kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een gratis kinderkansenonderzoek aanvragen. In slechts drie gesprekken krijg je een volledig overzicht van sociale voordelen die de kosten behapbaar maken en van organisaties die ondersteuning kunnen bieden op vlak van onderwijs, vrije tijd, kinderopvang, opvoeding, enz. Een kinderkansenonderzoek aanvraag?

Neem contact op met het team!