Klastrajecten

Tijdens een preventief klastraject gaan we op een ervaringsgerichte manier aan de slag met de klasgroep. We zetten een proces in gang waarbij we inzetten op verbinding met elkaar. De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de groep, zichzelf en de manier waarop ze in contact treden met anderen. Sociale vaardigheden en persoonlijke groei van de leerlingen staan centraal in het proces. De leerlingen krijgen oefenkansen om te werken aan zichzelf en een positief, veilig klas- en leerklimaat. De leerkracht krijgt hierbij de mogelijkheid om de klas te observeren en verbindingen aan te gaan binnen een informele setting.

Loopt het groepsdynamisch moeilijker in je klas? Ook dan gaan we met jouw klas aan de slag en zoeken we mee waar het probleem zich situeert. Als dat duidelijk is, gaan we de uitdaging aan om het veranderingsproces in gang te zetten. Dat doen we op een ervaringsgerichte manier, steeds rekening houdend met de mogelijkheden, noden en behoeften van de groep én de individuele leerlingen. De leerkracht neemt de rol van observator op zich en kan rekenen op terugkoppeling en ondersteuning. In dit complex proces is het belangrijk om te weten dat het klastraject slechts een start is en geen eindpunt. Na afloop van een klastraject bekijken we welke individuele behoeften er nog zijn en hoe jullie als school het proces verder kunnen ondersteunen.

De klastrajecten zijn bedoeld voor klasgroepen in het 5de en 6de leerjaar Lager Onderwijs.

Klastrajecten gaan door in de Uitdaging, Evence Copéelaan 99, Genk. Een traject loopt drie voormiddagen doorheen de werkweek, telkens van 9 tot 12 uur.

Prijs: 15 euro/leerling voor het volledige traject.

Meer info? Een klastraject aanvragen?

089 36 79 40

petra@campuso3.be