Jaarmagazine 2017

Dat het vorig jaar een druk en boeiend jaar was voor Campus O3, lezen jullie in het nieuwe jaarmagazine 2017: Gezinnen in beeld! Je kan het magazine downloaden via onderstaande bijlage.

Het magazine overloopt 2017 in vogelvlucht en staat stil bij onze centrale focus: samenwerken op lokaal niveau voor een betere dienstverlening aan gezinnen.

Met deze gedeelde ambitie hopen we bij te dragen aan gezonde, tevreden, getalenteerde, toegeruste en verantwoordelijke kinderen, jongeren en straks Genkse burgers.

Alle levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben, willen we zoveel mogelijk verbinden, zoals die ook in de dagelijkse realiteit van gezinnen verbonden zijn.

Bedankt aan alle diensten/organisaties, medewerkers, vrijwilligers en gezinnen voor jullie bijdrage en vertrouwen!

Veel leesplezier!