Instapje

Jonge kinderen leren door dingen te doen en door te spelen. Ouders kunnen hun kinderen hierbij helpen. Door Instapje leer je jouw kind op een speelse manier te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Instapje is er voor ouders en hun kind tussen 1 en 6 jaar oud. Er zijn 3 programma's, afhankelijk van de leeftijd van je kind:

 • Instapje 1 (1-2 jaar oud)
 • Instapje 2 (2-3 jaar oud) 
 • Instapje 3 (3-6 jaar oud)

Meer over deze programma's lees je hieronder.

Meer info? Deelnemen?

Neem contact op via email

0485 04 29 77

 

Instapje 1

Instapje 1 is bedoeld voor ouders/opvoeders en hun kinderen tussen 1 en 2 jaar oud. De contactmedewerker komt wekelijks aan huis.

Waarom Instapje?

Vanaf de leeftijd van 1 jaar verandert er erg veel in de ontwikkeling van een kind. De meeste peuters leren dan goed kruipen en lopen. Ze willen niets liever dan alles in hun buurt vastpakken en onderzoeken. Het kind wenst steeds meer dingen zelf te doen en op zijn eigen manier te reageren. In deze periode staan leren en nieuwsgierig zijn centraal. Instapje geeft ouders waardevol advies en helpt hen mee te groeien in het ontwikkelingsproces van hun kind.

Instapje doe je samen!

 • De medewerker komt gedurende 25 weken één uur aan huis. 
 • De medewerker brengt speelgoed en boekjes mee om samen te spelen, lezen en zingen.
 • Ouders krijgen een werkmap met verschillende educatieve activiteiten.
 • De medewerker toont hoe je de taalontwikkeling van je kind kan stimuleren.
 • Ouders kunnen al hun vragen over de opvoeding stellen aan de medewerker.

Ouders krijgen informatie over:

 • Wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind bevordert.
 • Hoe je op een plezierige en speelse manier het kind iets aanleert.
 • Hoe je als ouder een voorbeeld kan zijn voor het kind.
 • Welke activiteiten geschikt zijn voor peuters.

Meedoen?

Ouders van kinderen die bijna 1 jaar zijn of net 1 jaar geworden zijn, kunnen meedoen. Het is de bedoeling om samen wekelijks een uurtje met het kind te spelen en open te staan voor tips die de medewerker geeft.

Prijs: Gratis

 

Instapje 2

Instapje 2 is bedoeld voor ouders/opvoeders en hun kinderen tussen 2 en 3 jaar oud. De contactmedewerker komt aan huis en ontvangt gezinnen tijdens de 'Instapklasjes'.

Hoe werkt het?

Huisbezoeken:

 • Als het kind tussen 24 en 26 maanden oud is, start het programma.
 • Een medewerker brengt speelgoed en boekjes mee aan huis om samen te spelen.
 • Ouders krijgen een werkmap met verschillende educatieve activiteiten.
 • De medewerker en ouders stimuleren samen de taal- en denkontwikkeling van het kind door te spelen, zingen, in boekjes kijken, ...
 • Vragen over de opvoeding kunnen aan bod komen.
 • Wanneer het kind naar school gaat, krijgen ouders nog 5 huisbezoeken.

Klasjes:

 • Vanaf de leeftijd van 2 jaar starten de Instapklasjes.
 • Tweewekelijks, afwisselend met huisbezoeken.
 • Voorbereiding op het kleuteronderwijs.
 • Vorming voor ouders rond opvoeding van jonge kinderen.
 • Ouder-kind activiteiten.
 • Een diploma en feest tijdens het laatste huisbezoek als het kind naar school gaat.
 • Een brug tussen ouders, kleuter en school.

Ouders krijgen informatie over:

 • Wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind bevordert.
 • Hoe je op een plezierige en speelse manier het kind iets aanleert.
 • Hoe je als ouder een voorbeeld kan zijn voor het kind.
 • Welke activiteiten geschikt zijn voor peuters.
 • Hoe je een peuter voorbereidt op de kleuterschool.

Meedoen?

Ouders van kinderen die 2 jaar zijn, kunnen meedoen.

Prijs: Gratis

 

Instapje 3

Instapje 3 is bedoeld voor ouders/opvoeders met kinderen tussen 3 en 6 jaar oud. Ook oma's, opa's of andere familieleden zijn welkom. Het gaat om groepsbijeenkomsten met andere ouders, waarna ze thuis zelf zelf met de activiteiten aan de slag kunnen.

Waarom Instapje 3?

De jaren in de kleuterklas zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De taak die ouders hebben, mag echter niet onderschat worden. Kleuters leren immers van hun ouders hoe zich te gedragen in verschillende situaties. Ouders krijgen tips en handvaten over hoe ze een voorbeeld kunnen zijn voor hun kind. De eigen houding heeft een grote invloed op het gedrag en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk hier bewust tijd aan te besteden. Door de inzet van de ouders, krijgt de kleuter de kans om zich volledig te ontplooien.

Hoe werkt het?

Het kind ontwikkelt zich spelenderwijs binnen het gezin. Een contactmedewerker van Instapje 3 biedt hierbij de nodige materialen en ondersteuning aan. Samen met andere ouders en kleuters nemen ze deel aan groepsmomenten.

 • Ouders krijgen materiaal om te puzzelen, te knutselen en te spelen met het kind.
 • Ouders krijgen een spelbord en themabundels.
 • Ouders ontvangen een werkmap met verschillende educatieve activiteiten om samen met de kleuter te doen.
 • Indien nodig, komt een vrijwilliger thuis verder helpen of uitleg geven.

Inhoud van de bijeenkomsten:

 • Ouders leren over de thema's die in de kleuterklas aan bod komen: lente, eten, verkeer, feest, ...
 • Vragen over de opvoeding.
 • Informatie over wat de ontwikkeling van een kind bevordert; hoe iets aan te leren op een speelse en plezierige manier.
 • Ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Meedoen?

Ouders van kinderen tussen 3 en 6 jaar kunnen meedoen.

Prijs: Gratis

Meer info? Deelnemen?

Neem contact op via email

0485 04 29 77