Groep LITP

Het Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg (LITP) is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychosociale en/of psychiatrische ondersteuningsbehoeften.

Verschillende diensten werken samen rondom geestelijke gezondheidszorg en psychosociale revalidatie. Het kan gaan om korte of langdurige behandelingen en begeleidingen gericht op een maximaal herstel.

Eigen aan Groep LITP is:

  • Ze zijn zo dicht mogelijk in de gewone leefomgeving van de cliënt bereikbaar
  • Ze realiseren zorgtrajecten op maat, samen met de cliënt
  • Ze handelen professioneel
  • Ze trachten maximaal herstel te realiseren door de cliënt als totale persoon in een unieke leefomgeving te begeleiden
  • Ze brengen een fundamenteel respect op voor de filosofische/ideologische overtuiging, sociale afkomst, geslacht en nationaliteit van elke cliënt en/of zijn vertegenwoordiger, voor de levensbeschouwelijke gerichtheid van de doorverwijzer en voor de zelfverantwoordelijkheid van de cliënt.

Zoek je hulp? Meer informatie over Groep LITP?

T 011 28 68 40

Contacteer Groep LITP via email

Bezoek de website van Groep LITP

Meer informatie over het CGG -deel van groep LITP- kan je downloaden via de bijlage hieronder.

Download de infobrochure CGG