Dienstverlening tijdens corona

Beste Ouders,

Beste Bezoekers,

Momenteel bevinden we ons als Huis van het Kind in 'code geel'. Dat wil zeggen dat we terug kunnen overgaan naar onze reguliere dienstverlening, zij het met de nodige voorzorgsmaatregelen:

  • Afstand bewaren: we houden steeds 1,5 meter afstand tussen volwassenen, zowel in het individuele aanbod als in het groepsaanbod. Voor kinderen onder de 6 jaar geldt deze maatregel niet.
  • Handhygiëne: in al onze vestigingen is handgel en zeep voorzien. We vragen elke bezoeker bij binnenkomst om de handen te ontsmetten.
  • Mondmasker: het dragen van een mondmasker is verplicht in de publieke gedeeltes (ingang, wachtruimte, gangen, lift, ...) voor iedereen vanaf 12 jaar oud. Eenmaal op de plek van afspraak én als de nodige afstand bewaard kan blijven, is het toegelaten het mondmasker af te zetten.
  • Heb je ziektesymptomen? Dan rekenen we erop dat je je bezoek uitstelt en je huisarts contacteert.
  • Kom je terug van vakantie uit een zone die rood is gekleurd? Dan ben je verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan en jezelf te laten testen op COVID-19. Voor de veiligheid van al onze bezoekers en medewerkers rekenen we ook hier op jouw verantwoordelijkheid.

Vanaf 1 september gaan we terug over naar de normale openingsuren gedurende het schooljaar en dit voor alle 3 onze vestigingen.

Het Consultatiebureau van Kind & Gezin is geopend zoals voorheen en werkt enkel op afspraak. Ook hier is een mondmasker verplicht. Daarnaast vragen we om alleen te komen met je baby/peuter en geen partner, grootouders of andere kinderen mee te brengen, tenzij je geen opvang hebt. Ook huisbezoeken gaan door zolang de lokale situatie dat toelaat en uiteraard enkel met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Onze vaste groepswerkingen starten terug op vanaf maandag 7 september. Waar nodig beperken we het aantal deelnemers. Je kan dus terug deelnemen aan Speel'Wij, Babbel'Ma, 't Vertelhuis, Kom'ma, ... Opgelet! Voor elk groepsaanbod moet je momenteel inschrijven. Meer info over dit aanbod vind je terug op deze website.

Er is ook een nieuwe vormingskalender waarin je de eenmalige of tijdelijke activiteiten, infosessies, cursussen en trainingen voor de periode september - december terugvindt.

Tot slot openen de loketten in Campus O3 opnieuw hun deuren voor bezoekers. Je kan terug terecht bij:

  • Rap op Stap voor tegemoetkomingen in de lidgelden van sport- en culturele activiteiten, daguitstappen, vakanties, ... (enkel op afspraak)
  • Loket Kinderrechten voor informatie over en ondersteuning bij je sociale rechten en diensten.
  • Loket Kinderopvang voor al je vragen over of ondersteuning bij het zoeken naar kinderopvang.
  • Koffie en Papieren voor info of ondersteuning bij je administratie (brieven, facturen, groeipakket, ...)

Heb je nog vragen of twijfels? Ben je op zoek naar welbepaald aanbod of informatie? Aarzel niet ons te contacteren!

T 089 36 79 40

E info@campuso3.be

Actuele en correcte informatie over het coronavirus in het algemeen vind je via www.info-coronavirus.be

Actuele en correcte informatie over het coronavirus in Genk vind je via https://www.genk.be/coronavirus