Rechtenverkenner

Wil je graag een online overzicht van al je sociale rechten? De premies en andere voordelen die je kan krijgen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, sport, ...?

Surf dan naar de rechtenverkenner!

Je kan er je algemene sociale rechten verkennen, maar ook specifieke premiers en voordelen binnen je eigen gemeente.