Kraamzorg Landelijke Thuiszorg

De kraamverzorgenden van Landelijke Thuiszorg helpen bij de verzorging van baby en mama. Ze nemen huishoudelijke taken op en zorgen voor de opvang van de andere kinderen in het gezin. De ontwikkeling van je baby en jouw herstel volgen ze mee op. Ze bieden hulp bij de voeding van je baby.

Vraag je kraamzorg tijdig aan (liefst voor de 6de maand van je zwangerschap).

Prijs: Je betaalt een uurtarief op basis van je gezinsinkomen. Sommige ziekenfondsen of verzekeringen bieden een tegemoetkoming in de bijdrage.

Vraag hier kraamzorg Landelijke Thuiszorg aan

Meer info:

T 0800 112 05 (gratis nummer)

Contacteer LT via email

Bezoek de website van LT