Dienstverlening tijdens corona

Beste Ouders,

Beste Bezoekers,

Vanaf maandag 2 november bevinden we ons als Huis van het Kind in 'code rood'. Dat wil zeggen dat we onze reguliere dienstverlening gedeeltelijk inperken. De algemene maatregelen blijven van toepassing.

 • Afstand bewaren: we houden steeds 1,5 meter afstand tussen volwassenen.
 • Handhygiëne: in al onze vestigingen is handgel en zeep voorzien. We vragen elke bezoeker bij binnenkomst om de handen te ontsmetten.
 • Mondmasker: het dragen van een mondmasker is verplicht in de publieke gedeeltes (ingang, wachtruimte, gangen, lift, ...) voor iedereen vanaf 12 jaar oud. Eenmaal op de plek van afspraak én als de nodige afstand bewaard kan blijven, is het toegelaten het mondmasker af te zetten.
 • Heb je ziektesymptomen? Dan rekenen we erop dat je je bezoek uitstelt en je huisarts contacteert.

We behouden de normale openingsuren in alle 3 onze vestigingen. Wel vragen we zoveel als mogelijk op afspraak te komen.

De dienstverlening van Kind & Gezin is licht aangepast:

 • Het eerste huisbezoek op 2 weken blijft doorgaan om een goede opvolging van de pasgeborene te verzekeren.
 • Alle consulten in het consultatiebureau (vaccinaties, gehoortesten, ...) gaan door zoals voorheen.
 • Andere contacten, zoals het huisbezoek op 6 weken en het startgesprek gaan op niet-fysieke wijze door.
 • Je kan steeds terecht bij je contactpersoon van Kind & Gezin via telefoon, chat of beeldbellen.
 • Kind & Gezin werkt steeds op afspraak.

Onze vaste groepswerkingen zijn vanaf woensdag 14 oktober afgelast. Er is dus voorlopig geen Inloopteam Kom'ma, Speel'Wij, Vertelhuis, Babbel'Ma, Koala en Vitamientje. Ook de Instapklasjes van Kind & Taal staan on hold.

Individueel kan je nog steeds op afspraak bij ons terecht met al je vragen, twijfels en bezorgdheden rond opvoeden en opgroeien.

Er is wel een nieuwe vormingskalender voorjaar 2021 beschikbaar. Daarin vind je het eenmalige of tijdelijke activiteitenaanbod rondom opvoeden en opgroeien. Afhankelijk van de maatregelen gaat dit aanbod digitaal of fysiek door. Workshops/activiteiten die niet digitaal kunnen doorgaan worden geannuleerd als de maatregelen dat vereisen. Schrijf dus steeds in zodat we je kunnen verwittigen.

 De loketten in Campus O3 blijven geopend voor bezoekers.

 • Rap op Stap voor tegemoetkomingen in de lidgelden van sport- en culturele activiteiten, daguitstappen, vakanties, ... (enkel op afspraak)
 • Loket Kinderrechten voor informatie over en ondersteuning bij je sociale rechten en diensten.
 • Loket Kinderopvang voor al je vragen over of ondersteuning bij het zoeken naar kinderopvang.
 • Koffie en Papieren voor info of ondersteuning bij je administratie (brieven, facturen, groeipakket, ...)

De huisbezoeken van Kind & Taal (Instapje) worden tijdelijk omgezet naar raam/stoepcontacten.

Heb je nog vragen of twijfels? Ben je op zoek naar welbepaald aanbod of informatie? Aarzel niet ons te contacteren!

T 089 36 79 40

E info@campuso3.be

Actuele en correcte informatie over het coronavirus in het algemeen vind je via www.info-coronavirus.be

Actuele en correcte informatie over het coronavirus in Genk vind je via https://www.genk.be/coronavirus